Enthymeem

Je kent ze waarschijnlijk wel van school. Stijlmiddelen voor het schrijven van teksten of het maken van presentaties. Alliteratie, Antithese, Herhaling, Ironie, Metafoor, Parabool, Hyperbool, Parallellisme, Personificatie, Synesthesie, Vergelijking, Oxymoron, Eufemisme, Ethos, Pathos, Logos….

Maar Enthymeem. Nooit van gehoord. Maar, de Roger Federer van het speechen wel.

Een Enthymeem: “is een algemeen aanvaarde gedachte die leeft binnen je publiek – die je niet uitspreekt.”

Ik heb het maar even opgezocht in de bijbel (dnbl.org): “enthymema: incomplete redenering… Term uit de retorica voor een verkorte vorm van syllogisme, een stelling die gebaseerd is op een algemeen voor waar gehouden of waarschijnlijke premisse die leidt tot een specifieke conclusie. De majorpremisse van het syllogisme ontbreekt gewoonlijk, omdat die als bekend verondersteld wordt. Een voorbeeld van een enthymema is: ‘Marleen Gorris heeft een Oscar gekregen, want haar film is bekroond bij de Academy Awards-uitreiking in Hollywoord in 1996’, waarbij ervan uitgegaan wordt dat iedereen weet dat de prijzen in Hollywood bestaan uit Oscars.”

En Wikipedia:

“Een enthymeem is een deductief retorisch syllogisme in het werk van Aristoteles. Oorspronkelijk betekent enthumêma ‘overweging’ in het Grieks. Maar de naam wordt ook wel gebruikt voor het geheel van: een verzwegen, algemeen aanvaarde premisse.”

In dit geval, tijdens de lofrede voor Elijah Cummings.

“… but I would also want them to know that being a strong man includes being kind.. That there is nothing weak about kindness and compassion. There is nothing weak about looking out for others. There is nothing weak about being honorable. You are not a sucker to have integrity and to treat others with respect.”

Een sterke man kan ook begrip hebben. Mensen in bepaalde posities zouden eervol en integer moeten handelen. In de VS zit iemand aan het roer die rondom deze onderwerpen steken zou laten vallen (de majorpremisse die ontbreekt is dat Trump niet eervol en integer zou handelen).

Knap, die Obama. Ik houd van die subtiliteit.

(De Nieuws BV 31-01-2019- Huib Hudig)

See Obama’s message for elected officials in eulogy